La Fundació per Indústria treballa pel desenvolupament industrial de la petita i mitjana empresa, a través d’accions que ajudin a les empreses a passar a l’acció. La nostra voluntat és assessorar i implementar accions que permetin a les empreses, de manera concreta i eficient, transformar-se i estar en condicions d’adaptar-se i assumir els reptes de cada moment.

En aquest sentit, la Fundació ajuda a les empreses a portar a terme aquests passos decisius per aconseguir, amb determinació, la digitalització cap a la Indústria 4.0, la internacionalització, un creixement sòlid i estable i l’agilitat per donar resposta a les necessitats dels clients.

Accions que realitza
la Fundació per la Indústria

capcalera-fundacio-04

Relacions Institucionals

La Fundació per la Indústria col·labora amb institucions i organitzacions empresarials de Catalunya i d’Europa que tenen un impacte en el desenvolupament de la petita i mitjana empresa industrial. La nostra vocació és establir relacions institucionals per crear i sumar sinèrgies amb la finalitat d’actuar i fer realitat projectes que aportin qualitat i competitivitat al nostre teixit empresarial.

Gràcies a aquestes sinèrgies, tenim la capacitat d’influir en diferents nivells governamentals perquè proposin i apliquin mesures que permetin a les empreses ser competitives i assolir els reptes que el mercat global requereix.

capcalera-fundacio-08

Consultoria i assessorament

La Fundació per la Indústria treballa per identificar els reptes futurs de les petites i mitjanes empreses industrials i les acompanya en el procés de transformació que demanda cada moment.

Actualment, la Fundació elabora programes de sensibilització adreçades a l’empresa industrial per potenciar el pas cap a la digitalització i la Indústria 4.0, genera coneixement per fomentar la innovació empresarial, identifica les mesures que necessita per afrontar els nous reptes i les acompanya amb estratègies de transformació.

capcalera-fundacio-07

A través de jornades i sessions de treball es creen espais de reflexió per compartir i intercanviar coneixement. La Fundació per la Indústria impulsa iniciatives que generen valor i acosten el coneixement i la recerca al món empresarial.

capcalera-fundacio-09

Col·laboracions amb universitats

La Fundació per la Indústria col·labora amb les universitats per apropar i potenciar la transferència de coneixement i adaptar-lo a les necessitats de les empreses. La Fundació fa de pont de comunicació i connexió entre la universitat i l’empresa, especialment, en termes d’innovació.

capcalera-fundacio-10

Col·laboracions amb centres tecnològics

La Fundació per la Indústria coopera, de manera coordinada, amb els centres tecnològics, com a font de coneixement universitari, d’innovació i empresarial, perquè aquest valor arribi a les empreses i faciliti els seus objectius empresarials i de creixement econòmic.