Com afronten les pimes catalanes la crisi mundial de les matèries primeres?

La COVID-19 no només ha tingut una repercussió sanitària a escala mundial, sinó que també ha afectat greument al desenvolupament industrial de gran part dels sectors productius de tot el planeta repercutint també a l’economia global.

Per tant, en el món tan globalitzat en el que ens trobem, on el que passa a la Xina afecta directament al teixit industrial català, com pot afectar l’escassetat de matèries primeres i l’augment dels preus, derivats d’aquesta crisi, en el desenvolupament industrial de Catalunya?