Desequilibri entre la demanda laboral i la precarietat juvenil

Catalunya es troba al capdavant dels territoris amb més precarietat laboral juvenil, amb uns índexs molt elevats de temporalitat, parcialitat i risc d’exclusió social.

Paral·lelament, existeix una demanda de mà d’obra, sobretot en empreses industrials que no s’acaba d’efectuar, malgrat la col·laboració amb centres formatius en iniciatives duals.

Son suficient les polítiques actives d’ocupació que s’estan realitzant per potenciar aquesta desigualtat? Com es pot aconseguir arribar a un equilibri entre l’oferta i la demanda?

15 novembre 2021: viaempresa.cat – 1.800 nous llocs de treball gràcies a iniciatives municipals
22 novembre 2021: viaempresa.cat – Catalunya, al pòdium europeu de precarietat juvenil
23 novembre 2021: diarisabadell.com – Un estudi alerta que 7 de cada 10 pimes tenen dificultats per cobrir llocs de treball