Presentació de la primera fase del projecte de Mapeig de l’oferta d’FP de l’àmbit B30

El president de la Fundació per la Indústria, Antoni Monés, posa en relleu la manca de professionals formats que pateixen les empreses i la manca d’oferta per cobrir les necessitats del teixit productiu.

La Fundació per la Indústria acull la presentació de la primera fase del projecte de Mapeig de l’oferta d’FP de l’àmbit B30.

La iniciativa vol esdevenir una eina de planificació estratègica del territori, tenint en compte aspectes vinculats tant a l’oferta com a la demanda i la seva vinculació amb el món del treball. Entre altres objectius, es vol dibuixar d’un mapa complet i actualitzat de l’FP al territori i explorar les necessitats existents, incorporant les mirades dels diferents agents econòmics i socials.

Podeu llegir la notícia completa en aquest enllaç: https://ambitb30.org/presentada-la-primera-fase-del-projecte-de-mapeig-de-loferta-de-formacio-professional-de-lambit-b30/