Es presenta l’informe “Mapeig de l’oferta de formació professional de l’Àmbit B30”

L’Associació Àmbit B30 junt amb la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 presenten l’informe “Pla de noves oportunitats educatives: mapeig de l’oferta de formació professional del territori de l’Associació Àmbit B30”.

La seu de la Fundació per la Indústria ha acollit la presentació del projecte de Mapeig de l’oferta de formació professional de l’àmbit B30. La iniciativa vol esdevenir una eina de planificació estratègica del territori, tenint en compte aspectes vinculats tant a l’oferta com a la demanda i la seva vinculació amb el món del treball. Entre altres objectius, es vol dibuixar d’un mapa complet i actualitzat de l’FP al territori i explorar les necessitats existents, incorporant les mirades dels diferents agents econòmics i socials.

A la presentació de l’acte han intervingut el Sr. Antoni Monés, expresident de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559; la Sra. Isabel Garcia, vicepresidenta de l’associació Àmbit B30 i alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda; la Sra. Glòria Colom, diputada adjunta d’Educació de la Diputació de Barcelona i la Sra. Eva Menor, presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona.

Tots quatre han coincidit en la importància que té una Formació Professional ajustada a les necessitats de la indústria, ja que és necessari corregir el gap existent entre l’oferta i la demanda, per assegurar que els joves que formem tinguin les millors oportunitats d’inserció i les empreses els millors perfils per cobrir les seves necessitats.

Abans de presentar l’informe s’ha comptat amb la ponència del Sr. Oriol Homs, sociòleg, el qual ha volgut fer una anàlisi sobre l’evolució dels perfils professionals i les noves necessitats de formació i com estan canviant les competències de les professions a Espanya i la seva repercussió en els requisits formatius dels perfils professionals que demanen les empreses. El Sr. Homs ha volgut posar l’èmfasi que cal una millor orientació, no només pels i les joves sinó també per les persones de més de cinquanta anys en situació d’atur.

Finalment, la presentació de l’informe “Pla de noves oportunitats educatives: mapeig de l’oferta de formació professional del territori de l’Associació Àmbit B30” l’han realitzat la Sra. Núria Aymerich, secretaria general del Gremi de Fabricants de Sabadell i la Sra. Gemma Latorre, politòloga i directora de l’Àrea de Projectes Educatius i d’Orientació en D’EP Institut (empresa redactora de l’informe per encàrrec de la Diputació de Barcelona). Ambdues han pogut exposar tot allò que recull l’informe. Donant una visió de quina és l’oferta formativa que existeix actualment al territori de l’àmbit B30, quines són les necessitats per part de les empreses i com l’oferta i la demana no acaba d’encaixar. Alhora s’han presentat 5 línies d’actuació per tal de donar solució a aquest desajust.
Per finalitzar l’acte el Sr. Josep Monràs, Coordinador general de l’Associació Àmbit B30, ha destacat la potencialitat econòmica de l’àmbit de la B30 i el pol de coneixement que suposa.

Sobre l’informe “Pla de noves oportunitats educatives: mapeig de l’oferta de formació professional del territori de l’Associació Àmbit B30”

Durant l’any 2022, l’associació va iniciar els treballs per disposar d’un Mapa i necessitats de formació de la B30, enfocat en l’FP, amb l’objectiu de conèixer les necessitats del sector empresarial del territori i les necessitats de formació que això els genera i les mancances amb què es troben a l’hora de donar-hi resposta.

En aquest acte s’han presentat els resultats de l’anàlisi de l’oferta formativa que existeix al territori de l’associació àmbit B30, les necessitats recollides pel teixit empresarial de l’àmbit i també quines són les demandes per part dels i les joves estudiants. Tot això és el que es recull en l’informe.

El Mapa pretén ser una eina útil per a les administracions competents per potenciar-la i tirar endavant estratègies més ajustades a les necessitats reals de les empreses i de les persones del territori.

L’objectiu general del projecte és, en últim terme, millorar les opcions formatives per ciutadans, empreses i persones emprenedores de cara a potenciar la seva qualificació i millorar la seva ocupabilitat, millorar l’encaix amb les necessitats de qualificació del teixit productiu i millorar la competitivitat de les empreses.

En els següents enllaços poden accedir a la presentació de l’informe “Pla de noves oportunitats educatives: mapeig de l’oferta de formació professional del territori de l’Associació Àmbit B30” i a la presentació del Sr. Oriol Homs “Evolució dels perfils professionals i noves necessitats de formació”: