Fundació per la Indústria.
Sabadell - 1559.

La Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. té el seu origen en l’anomenada Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell que fou constituïda l’any 2000 per iniciativa del Gremi de Fabricants de Sabadell 1559,  impulsora, l’any 1947, de l’Institut Sallarès i Pla – ISP, Joves empresaris i directius industrials.

L’objectiu de la Fundació per la Indústria és treballar pel desenvolupament del teixit industrial català, contribuint a la seva millora per afrontar els reptes de la industrialització. Som hereus d’una tradició industrial que vetlla pel creixement econòmic i social de Catalunya, a través del foment de la indústria, el coneixement i les noves tecnologies aplicades a l’empresa.

La missió de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. és acompanyar a la petita i mitjana empresa industrial catalana, proposant accions concretes com són l’acompanyament, la creació i transmissió de coneixement, la sensibilització per l’adequació a les noves realitats, els espais de reflexió i el networking.

Des de la Fundació promovem la tasca de lobby per a la defensa de la indústria, com a creadora d’ocupació i factor d’estabilitat en l’economia productiva. La Fundació fa alhora d’interlocutora amb les administracions perquè afavoreixin l’aplicació de polítiques en benefici del sector industrial, com a motor de riquesa i prosperitat per a la societat.

Els valors de la Fundació tenen el seu origen en el Gremi de Fabricants amb una trajectòria de més de 450 anys. Els valors que sustenten la Fundació són: 

  • Compromís per contribuir a la viabilitat de la petita i mitjana empresa industrial amb la corresponent creació d’ocupació. 
  • Coneixement per potenciar que les empreses siguin sòlides, sostenibles i competitives.
  • Voluntat de servei per fer costat al teixit empresarial industrial català i generar valor social.
peu-logo-gremi

Gremi de fabricants de Sabadell

El Gremi de Fabricants de Sabadell és una associació empresarial que té el seu origen en l’antic Gremi de Paraires de Sabadell, constituït l’any 1559.

El seu objectiu és la defensa dels interessos de la indústria de la zona i en particular de la indústria tèxtil, i el desenvolupament econòmic i social de la seva àrea d’actuació. Al mateix temps, el Gremi de Fabricants desenvolupa una important labor de promoció i ajuda a les empreses mitjançant serveis d’alt valor.

Amb aquesta finalitat el Gremi de Fabricants de Sabadell agrupa empreses tèxtils i altres sectors complementaris.

El Gremi de Fabricants de Sabadell col·labora amb altres institucions i agents socials per al creixement, la creació de riquesa i la millora de la qualitat de vida econòmica, cultural i social.

A través de la Federación de la Industria Textil Lanera (Fitexlan) lidera les tasques corporatives d’àmbit estatal del sector llaner i participa directament en les activitats de l’organització patronal Consejo Intertextil Espanyol.

A través de Texfor – Confederación de la Industria Textil, presta serveis especialitzats a les empreses d’assessorament, promoció i informació, i de reprensetativitat en l’àmbit de les administracions, institucional, comunicació i altres.

logo-isp-joves-empresaris-i-directius-industrials

L’Institut Sallarès i Pla

L’Institut Sallarès i Pla, fundat l’any 1947 en el si del Gremi de Fabricants de Sabadell, agrupa i dóna suport als joves empresaris i directius de les empreses industrials a assolir aquests objectius:

  • Potenciar la indústria, millorar la competitivitat i fomentar vocacions industrials.
  • Incidir en aspectes socials, econòmics i culturals a nivell formatiu i fomentar l’esperit corporatiu en defensa de la indústria.
  • Defensar dels interessos de la indústria i de l’economia catalana a través de les empreses, afavorint la generació de llocs de treball i fomentant la riquesa del país.

El Patronat de la Fundació.

President

Miquel Ribé i Muntañola  ·

Vicepresidents

Rosvi Moix i Queraltó  · Tints Industrials Moix, S.A.
Gil Armengol i Gasull · Voss Stainless Iberia S.L.

Patrons

Josep Roca i Vallribera  · DBT Fibre
Xavi Bombardó i Buxó · Dobert Textile Group S.A.
Joan Casanovas i Vila · Joan Casanovas
Santi Codina i Mir · E-Tow Tool S.L.
Blai Costa i Creus · Grafic Set PCI S.L.

 

Joan Garcia-Planas i Marcet · United Weavers S.L.
Antoni Garrell i Guiu · Fundit
Joan Carles Grau i Bedós · Grau S.A.
Francesc Llonch i Soler · Francesc Llonch
Antoni Monés i Farré · Monlan S.A.
Miquel Ribé · Trading Inmobiliario, S.L.

Notícies de la Fundació

Espai des d’on consultar les activitats i accions que la Fundació per la Indústria impulsa per crear estratègies que promoguin l’activitat industrial.

Activitat i accions

Acompanyem a les empreses Industrials en els seus procesos de canvi, fomentant la creació i la transferència de coneixement i influint en els governs perquè implementin mesures que afavoreixin el seu creixement econòmic i el progrés social.

Suport a la Indústria

Treballem pel desenvolupament econòmic i social de Catalunya, oferint suport a les empreses industrials per a adaptar-se als canvis i donar resposta a la realitat actual.