Fundació per la Indústria, per protegir els drets individuals sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb els seus usuaris, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, les finalitats perseguides per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’usuari perquè pugui exercir els seus drets.

Les dades que l’usuari faciliti quedaran incorporades als fitxers propietat de Fundació per la Indústria. En compliment del que estableix el RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per això ha de contactar amb nosaltres a info@fundacioperlaindustria.org. 

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades de l’administrador d’aquest portal:

Nom: Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.
Domini: fundacioperlaindustria.org
Domicili: carrer Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona)
CIF: G62441423
Correu electrònic de contacteinfo@fundacioperlaindustria.org
Inscrita al Registre de Fundacions de Catalunya amb el número: 1503.

 • Lafinalitat del tractament de les dades radica en la prestació de serveis sol.licitats per l’usuari (Informació i contacte, Registre a activitats, Comentaris,).
 • Les dades personals proporcionades es conservaranmentre es mantingui la relació entre l’usuari i Fundació per la Indústria, mentre l’interessat no en sol·liciti la seva supressió i si és el cas, durant els terminis legals d’aplicació.
 • La legitimació en el tractament de les dades és el consentiment de l’usuari per tal que el Fundació per la Indústria pugui oferir-li el servei o serveis sol·licitats pel propi usuari.
 • Els drets que assisteixen a l’USUARI o INTERESSAT són: 
  • L’usuari té dret a obtenir informació sobre si Fundació per la Indústria  estem tractant dades personalss que el concerneixen o no.
  • L’Interessat té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la seva supressió.
  • També es pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es podrien conservar durant els terminis legals d’aplicació.
  • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessants tenen dreta a obtenir les seves dades personals en un format estructurat.
 • L’Interessat pot exercir els seus drets:
  Mitjançant un escrit adreçat a Fundació per la Indústria.Sabadell 1559, C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona):
  Mijançant un correu electrònic a info@fundacioperlaindustria.org
 • Reclamacions
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès de forma adeqüada, teniu dreta a presentar una reclamació davant de l’Agència Española de Protección de datos: agpd.es

 

Fundació per la Indústria informa que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot de conformitat al previst a la normativa vigent.

Així mateix, Fundació per la Indústria informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.