La Fundació per la Industria, té com objecte fundacional donar suport a les empreses industrials de Catalunya per afavorir la seva competitivitat.

Compartim amb altres agents la creença que la competitivitat de les empreses passa per adaptar-se a la Indústria 4.0 i però son moltes les pimes industrials que tenen encara pendent fer-ho.

Des de la Fundació per la Indústria volem contribuir a sensibilitzar a les pimes industrials catalanes a fer el pas a la Indústria 4.0, convençuts com estem, que aquest pas te a veure amb la tecnologia, però sobre tot té a veure amb les persones, amb els empresaris, els directius, els comandaments entremitjos i els empleats.

Amb aquest finalitat, la de sensibilitzar a les pimes industrials catalanes a fer el pas a la Indústria 4.0, la Fundació per la Industria organitza dues jornades:

24 gener 2020 : ”Soc una PIME Industrial. Com m’adapto a la Indústria 4.0?”  Llegiu el programa

19 febrer 2020: “ Suport a les PIME’s industrials per adaptar-se a la Indústria 4.0”

 

Si esteu interessats en assistir a la jornada del 24 de gener, agrairem ens feu arribar un correu a :  fundacio@fundacioperlaindustria.es

 

Programa “Sensibilitzar a les PIME’s industrials per adaptar-se a la Indústria 4.0”

La Fundació per Industria és coneixedora del gran nombre d’iniciatives que duen a terme moltes empreses de tecnologia, consultores, organitzacions patronals, agents socials i administracions.

Un dels objectius que s’ha proposat la Fundació per la Industria, és facilitar als empresaris, directius, comandaments entremitjos i empleats, la visió i el convenciment de que per ells també és possible incorporar la Indústria 4.0 a les seves empreses i fer-ho, assumint els mínims riscos amb les inversions necessàries, per poder innovar en model de negoci, sistemes, processos o producte/servei i així incidir directament en la millora de la seva competitivitat.

La Fundació per la Industria no vol suplir el rol de les empreses, ni dels agents socials ni de l’administració. La nostra missió és la de donar resposta a aquelles necessitats de les empreses que no estan resoltes.

S’ha treballat per identificar les iniciatives que s’estan fent en el nostre país, respecte al que en diem: “sensibilització per adaptar-se a la Indústria 4.0. (cursos i seminaris de formació, jornades, conferències, sessions grupals amb experts, newsletters i consultoria a mida per empreses). Aquest conjunt d’iniciatives les fan tant els agents públics com els privats i, en diferents cassos, ho fan en col·laboració.

Després de veure tot aquest conjunt d’accions que s’estan portant a terme simultàniament, ens hem fet conscients de varies realitats:

  • L’oferta de solucions tecnològiques per les empreses, és suficient. Son moltes les empreses que poden donar consultoria i formació per implantar la Indústria 4.0
  • Com bé demostren diferents estudis, la Indústria 4.0 ha arribat amb força a les grans empreses, si bé queda molt per fer per part de les pimes.
  • Hi ha suport de l’administració a les empreses que només arriben a un nombre limitat, a aquelles que ja han entès la importància d’incorporar la Indústria 4.0 i s’han atrevit a donar un primer pas.
  • Hi ha molta informació sobre els diferents recursos disponibles, si bé no estan ni centralitzats ni ordenats per ser consultats amb facilitat per les pimes.

I…

Especialment, ens hem adonat de que el veritable repte que tenim és el de fer evident als empresaris industrials de la importància d’entrar en la Indústria 4.0 i fer-los tenir confiança en que ho poden aconseguir.

 

Repte

Per tant, considerem que el veritable repte que cal afrontar no és el de la tecnologia, sinó el del canvi de mentalitat i d’actitud de les persones que dirigeixen i forment part activa de les empreses industrials de Catalunya.

L’objectiu de la Fundació per la Industria, amb aquest programa que impulsem, és el d’aconseguir el canvi d’actitud de les persones de la direcció de les empreses i acompanyar-los per donar el primer pas.

El primer pas és comprendre la necessitat d’incorporar la Indústria 4.0 i aconseguir que s’atreveixin a fer-ho.  Després els hem d’acompanyar per tal que facin el procés corresponent per informar-se, aprendre, definir i implantar la tecnologia que més se’ls ajusti. Com ja hem dit, tenim clar que en aquest procés s’ha d’evitar que es facin inversions innecessàries implantant tecnologies que, o bé no es necessiten o bé estan sobredimensionades per les seves necessitats.

La Fundació per la Indústria també vol posar un èmfasi especial en fer arribar la Indústria 4.0 a les diferents àrees del territori, facilitant així el desenvolupament empresarial de les empreses de les zones més deshabitades o menys industrialitzades.

La Fundació per la Indústria vol actuar com a catalitzador i impulsor per les pimes industrials catalanes per acompanyar-les a fer el pas a la Indústria 4.0 i així ajudar-les a que siguin més competitives.

 

 

Deixeu el vostre comentari
*

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.