Fomentem el coneixement
de la cultura industrial de Catalunya

La Fundació per la Indústria està compromesa en fomentar el coneixement sobre la cultura industrial del nostre país, a través de publicacions especialitzades en temes econòmics.

Es pot consultar el catàleg de publicacions que la Fundació ha publicat i altres publicacions.

Catàleg
de publicacions

publicacio1

"La pèrdua de posicions de la indústria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de l’expansió (1995-07) i efectes de la crisi (2007-13)"

Josep Oliver Alonso (UAB). 2014.
Col·lecció Conèixer la Indústria – I Fundació per la Indústria Sabadell – 1559.

publicacio2

"Els efectes d’arrossegament i de suport de les branques d’activitat de l’economia catalana"
Una anàlisi a partir del Marc Input-Output de Catalunya 2011.

Júlia Bosch, Jaume Garcia, amb la col·laboració de Florencia Abiuso. 2015.
Col·lecció Conèixer la Indústria – II Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

  • Júlia Bosch Centre de Recerca en Economia i Salut Universitat Pompeu Fabra
  • Jaume García Departament d’Economia i Empresa Universitat Pompeu Fabra
  • Amb la col·laboració de Florencia Abiuso.
publicacio3

"La millora exportadora de Catalunya 2011-14 en una perspectiva de llarg termini (1995-2014): continuïtats i ruptures estructurals."

Josep Oliver Alonso. Ed. 2016.
Col·lecció Conèixer la Indústria – III Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

publicacio4

"Transferencia Tecnológica: de la ciència a la competitividad industrial”
La experiència catalana.

Elena Canetti, Eric Suñol. 2017
Col·lecció Conèixer la Indústria – IV Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

Transferència de tecnologia i innovació Claus per l’industria 4.0

La transferència tecnològica de l’acadèmia a la indústria és poc coneguda pel públic en general, però està tenint un interès creixent en l’agenda política i en els cercles empresarials i acadèmics. Existeix consens en què la correcta transferència tecnològica de les invencions i desenvolupaments generats a les universitats i centres d’investigació contribueix al desenvolupament econòmic i la competitivitat d’un país. Les experiències de la cooperació acadèmia-empresa a Estats Units, Alemanya, Regne Unit, Israel i Singapur són els exemples més visibles de l’èxit de la transferència tecnològica com a palanca de creació de riquesa.