La realitat de la Producció Industrial

La producció industrial a Espanya s’ha ralentitzat els últims mesos en comparació al febrer, quan va augmentar bruscament amb un 4,1% degut sobretot a les aturades de transport de mercaderies per carretera, els problemes de subministrament i a la guerra d’Ucraïna. Aquesta transformació ha afectat a tota Europa, tot i que els països que han patit els majors descensos en la producció industrial han estat Eslovàquia, (5,3%) i Alemanya (5%).

La indústria del cuir i el calçat surten impunes segons les dades de l’Índex de Producció Industrial (IPI)

Tot i que la davallada de la producció industrial ha estat generalitzada des del mes de març, a la indústria tèxtil, el cuir i el calçat han estat els únics sectors on la seva producció ha crescut més que els mesos anteriors, amb una pujada interanual del 14,2% al març.

L’IPI és un indicador que mesura l’evolució mensual de l’activitat productiva als diversos sectors industrials, exclosa la construcció. Aquest instrument permet avaluar la producció industrial i la seva transformació.