Reciclatge químic i eco-fabricació: dues tendències clau a la indústria tèxtil

L’elevada exigència del consumidor final i les restriccions governamentals incipients a les emissions d’agents contaminants fan imprescindible obrir noves vies de producció responsable. Això s’aconsegueix mitjançant la investigació de nous materials, però també amb la revaloració de residus.

El Centre Tecnològic del Calçat de La Rioja, CTCR, avança en la investigació i desenvolupament d’un nou procés d’ecofabricació additiva. El seu principal element innovador es basa en obtenir una nova gamma de materials.

Mentrestant, es treballa per validar i escalar tecnologies orientades al reciclatge químic del polièster; així com a fomentar compromisos de finançament i adquisició a la indústria de la moda.

Serà en un futur la indústria de la moda, un sector de producció responsable?