Resum i Conclusions de la Jornada Indústria 4.0: “Suport a les pimes industrials per adaptar-se a la indústria 4.0”