Compromesos amb el desenvolupament
econòmic i social de Catalunya

Catalunya és un país amb una llarga tradició industrial, formada per un teixit important de petites i mitjanes empreses. El propòsit de la Fundació per la Indústria és el de ser útils a la indústria com a creadora d’ocupació, benestar social i equilibri territorial. Per aconseguir-ho, porta a terme accions com són:

La Fundació per la Indústria col·labora amb institucions i organitzacions empresarials de Catalunya i d’Europa que tenen un impacte en el desenvolupament de la petita i mitjana empresa industrial.

La Fundació per la Indústria treballa per identificar els reptes futurs de les petites i mitjanes empreses industrials i les acompanya en el procés de transformació que demanda cada moment.

La Fundació per la Indústria impulsa iniciatives que generen valor i acosten el coneixement i la recerca al món empresarial.

La Fundació per la Indústria col·labora amb les universitats per apropar i potenciar la transferència de coneixement i adaptar-lo a les necessitats de les empreses.

La Fundació per la Indústria coopera, de manera coordinada, amb els centres tecnològics, com a font de coneixement universitari, d’innovació i empresarial, perquè aquest valor arribi a les empreses i faciliti els seus objectius empresarials i de creixement econòmic.