La formació professional: una necessitat

L’economia del país té aquesta realitat: una taxa d’atur elevada i, per altra banda, les empreses tenen dificultats per contractar. Hi ha diferents causes d’aquest fet, però una que està força contrastada és la manca de qualificació d’una part important de la població activa.

Per fer front a aquesta situació s’estan prenent accions per potenciar la formació professional. A continuació en podeu conèixer algunes.